════════
 PZHGP 05 PRUSZKÓW
══════════
NA SAMEJ GÓRZE STRONY ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO PODSTRON
Strona z wynikami oddziału oraz bieżącymi komunikatami
Po hasło proszę zgłaszać się do kol. Aleksandra Zaleśnego lub kol. Grzegorza Krajewskiego

Skład władz oddziałowych

KADENCJA 2015 - 2019

Olczak Robert                -      Prezes Oddziału
Zaleśny Aleksander         -     V-ce Prezes ds. lotowych
Puchalski Grzegorz         -      V-ce Prezes ds. gospodarczych
Kostera Piotr                 -       Sekretarz Oddziału
Rdest Tadeusz               -       Skarbnik Oddziału
Radosław Wójcik           -       Członek Zarządu
Macierzyński Jan            -       Członek Zarządu
Krajewski Grzegorz         -       Członek Zarządu
Szymański Robert           -       Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Majkowski Andrzej          -       Przewodniczący
Szymański Janusz           -       Sekretarz
Strzemieczny Jan            -       Członek
Broczek Waldemar          -       Członek
Mariański Zygmunt          -       Członek

KOMISJA DYSCYPLINARNA
Pychtjarow Arkadiusz       -       Przewodniczący
Włodziemierz Wierzbicki  -       Członek
Czech Cezary                   -       Członek
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW